| Przeciski rurami stalowymi i PCV | Horyzontalne przewierty sterowane |
| Wymiana kanalizacji metodą "KRAKINGU"" | Wiercenia w zmarzlinie |


Horyzontalne przewierty sterowane


             Przewierty przy użyciu wiertnic HDD polegają na wykonaniu przejścia pilotem po zaprojektowanym torze. Następnie rozwierca się wykonany otwór do wymaganej średnicy i ostatecznie wciąga się rurę PE.


        Horyzontalne przewierty sterowane mają tę zaletę, że linia przewiertu nie musi być prosta. Można omijać przeszkody, które są na drodze przewiertu. Przy wykonywaniu przewiertu sterowanego operator zawsze wie gdzie znajduje się urządzenie wiercące.


             Posiadamy kilka wiertnic firm: Vermeer, Ditch Witch, Straightline Mfg które pozwalają nam wykonać przewierty o długości 250 m.

e-mail: kretotechnik@kretotechnik.pl