| Przeciski rurami stalowymi i PCV | Horyzontalne przewierty sterowane |
| Wymiana kanalizacji metodą "KRAKINGU" | Wiercenia w zmarzlinie |


Wymiana kanalizacji metodą "KRAKINGU""             Wymiana kanalizacji metodą krakingu polega na zniszczeniu istniejącej rury i wprowadzeniu nowej. Na ogół nowa rura ma większą
średnicę i jest wykonana z materiałów o niskim współczynniku oporów przepływu.

             Stosuje się tą metodę przy rurach zarośniętych korzeniami oraz wykazujących nieszczelności lub lokalne zapadnięcia.


e-mail: kretotechnik@kretotechnik.pl