Urząd Miasta i Gminy Orneta
dotyczy robót wykonanych przez firmę Kretotechnik
 
      Urząd Miasta i Gminy w Ornecie informuje, że firma Kretotechnik wykonała w roku 2000 i 2001 roboty związane z przejściami podziemnymi (bezwykopowo - wymiana kanalizacji). Firma wywiązywała się bardzo dobrze ze zleconych prac zarówno pod względem terminów jak i jakości wykonywanych robót.
 
  Z poważaniem
Burmistrz - Jaroslaw KOGUT
 TP-S.A Zakład Radiokomunikacji i Teletransmisji w Olsztynie.
 
      TP S.A Zakład Telekomunikacji w Olsztynie informuje, że firma Kretotechnik wykonywała na nasze zlecenie w latach ubiegłych i wykonuje w roku 1999 roboty zwiazane z przejściami podziemnymi metodś tradycyjną oraz sterowaną. W trakcie współpracy okazała się firmą bardzo dobrze wywiazujacą się ze zleconych robót, zarówno pod względem jakości jak i wymaganych przez nas terminów.
 
  Z-ca DYREKTORA d/s TECHNIKI
mgr inz.Krzysztof SITARSKI
 Z naszych usług korzystali między inymi:


OPRI "INZYNIERNIA" Olsztyn ul. Kopernika 29
- przeciski rurami stalowymi oraz przewierty sterowane

ANLES - WARSZAWA ul. J.Meissnera 9
- wymiana kanalizacji metoda "Krakingu" na terenie Telewizji Polskiej

PKP Bialystok
- przewierty sterowane

i wielu innych.  Zakład Instalacji Sanitarnych
  i Budownictwa Drogowego
  ZISBD- Wroclaw

Podziękowanie.
 

      Dziekuję serdecznie za zaiteresowanie się naszym problemem dotyczacym renowacji kolektora sanitarnego 500 mm na trasie Szczytniki - Dobrzykowice , informujemy uprzejmie o pomyślnym zakończeniu robót. Zrealizowaliśmy zamówienie dokonując renowacji kolektora rurami polietylenowymi metodą Compact Pipe. Dziękujemy raz jeszcze za wspomożenie nas Waszą wiedzą techniczną i możliwościami wykonawczymi. Równocześnie nie zapominamy o możliwosciach przyszłej współpracy.
 

ZBIGNIEW ŚWIERKOT
 Firma Kretotechnik udziela również porad firmom z całego świata. Ostanio udzielono porady fachowej Firmie "MICHELS" - USA


e-mail: kretotechnik@kretotechnik.pl